Algemene Voorwaarden

Lees a.u.b. eerst de algemene voorwaarden zoals deze gelden voor de cursussen en workshops alvorens je het inschrijfformulier verstuurt.
Inschrijving kan alleen dmv een volledig ingevuld inschrijfformulier en het accorderen van de algemene voorwaarden.

Betaling
Bij inschrijving wordt € 50,- aanbetaald op reknr. NL15 INGB 0007 43 48 97  tnv Atelier Claartje van Oosterum, pas dan wordt je toegevoegd aan de deelnemerslijst. Inschrijving is op volgorde van aanbetaling!
Het resterende bedrag dient drie weken vóór aanvang overgemaakt te zijn op bovengenoemde rekening. Je ontvangt, indien gewenst, een factuur.

Annulering
Bij onvoldoende inschrijving ( minimaal 5 cursisten) kan Atelier Claartje van Oosterum de workshop/cursus annuleren en wordt het lesgeld volledig teruggestort.

Restitutie
– Bij afmelding voor deelname binnen 14 dagen ná inschrijving (tot 3 weken vóór de workshop/cursus) wordt er € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Het restantbedrag wordt volledig teruggestort.
– Vanaf twee weken voor aanvang van de workshop wordt de helft van het volledige bedrag in rekening gebracht, ongeacht de reden.
– Vanaf één week voor aanvang van de workshop volgt er geen restitutie. Ongeacht de reden.
– Wanneer een cursist niet verschijnt op de cursusdag kan er geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van het cursusgeld.

Aansprakelijkheid
Deelname aan een cursus/workshop is geheel voor eigen risico. ‘Atelier Claartje van Oosterum’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel letsel of schade.

© 2011 - 2021 Alle rechten voorbehouden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief